Koňské hry

Podobně jako v předchozích letech uspořádal i letos náš jezdecký oddíl klubové koňské hry.

Hry proběhly 3. 9. 2023 od 13:00 ve stájích v Kozolupech. Na své si přišly zejména nejmladší jezdkyně, které nastoupily, představily svého koně a absolvovaly pod bedlivým dozorem poroty předepsané disciplíny.

Děvčata z RJO nezapomněla ani na nejmenší děti z oddílu, pro které byla připravena série úkolů v návaznosti na činnost oddílu. Nejdříve měly děti správně poznat, co smí a nesmí kůň jíst, poté se zavázanýma očima měly rozeznat jednotlivé koňské laskominy nebo hmatem poznat různé pomůcky, nástroje či části postroje…

Na závěr bylo pro členy klubu a návštěvníky připraveno občerstvení.