Historie

Historie TJ

Dne 26. srpna 1920 byla založena na ustavující schůzi v hostinci A. Veselého na Doudlevecké třídě pobočka „Sokola Plzeň V.“, a to pod označením „Sokol Plzeň II.“, která 30. dubna 1921 získala přípisem Československé obce sokolské plnou samostatnost.První letní cvičiště si 240 zakládajících členů nového Sokola Plzeň II. otevřelo dne 22. května 1921 na zdarma zapůjčeném pozemku mezi Přeštickou a Lukavickou ulicí.V roce 1929 jednota zakoupila pozemek blízko železniční zastávky Plzeň – nemocnice a v roce 1931 zde postavila letní cvičiště a v roce 1933 pak také krytý kuželník s hostinskou místností.Na tomto místě sídlí jednota dosud. V dubnu 1941 byla činnost jednoty zastavena nacisty, majetek byl zabaven a částečně rozkraden. Po 2. světové válce obnovilo zhruba tři sta členů činnost jednoty. V roce 1947 byla vedle kuželny svépomocí postavena krytá dřevěná tělocvična o velikosti 133 m2.„Po únoru 1948 došlo ke sjednocení tělovýchovy, v jehož důsledku musely všechny dosavadní tělovýchovné spolky s veškerým majetkem vstoupit do Sokola. Byl také oficiálně zakázán profesionální sport, až na několik výjimek jako dostihy.“ – Wikipedia, heslo DSO. V tomto roce počet členů vzrostl na 900, neboť do jednoty byly začleněny tyto sportovní spolky: dělnická tělovýchovná jednota „DTJ Plzeň VI. a VIII.“, klub athletů „K. A. Žižka Plzeň“, sportovní klub „S. K. Slavie Plzeň“, český lawn – tennis klub „I. ČLTK Plzeň“, český klub cyklistů „Č. K. cyklistů“, organizace hostinců a restaurací „XI. HAR“ a křesťanská sportovní organizace „Orel Plzeň“. Sportoviště Orla se nacházelo v Lukavické ulici a TJ ho využívala jako vzpírárnu. Po r. 1989 bylo toto sportoviště navráceno sdružení Orel. V roce 1951 došlo ke sloučení s organizací „Závodní TJ Masna Plzeň“ a jednota poté přijala název „Sokol Masna Plzeň“.

„V roce 1952 došlo k další reorganizaci: 12. prosince byl přijat zákon č. 71 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu, podle něhož byl zřízen Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS) jako nástroj centrálního řízení veškerých sportovních aktivit v zemi. Všechny existující oddíly byly zařazeny do dobrovolných sportovních organizací, nově vytvořených podle sovětského vzoru. Systém DSO spadal pod Revoluční odborové hnutí a každý sportovec se podle svého občanského zaměstnání musel stát členem jedné z devíti organizací: Spartak, Baník, Dynamo, Tatran, Jiskra, Slavoj, Lokomotiva, Slovan, Slavia“ – Wikipedia, heslo DSO.

A protože Sokol Masna Plzeň byla navázána na „masný průmysl“, tedy potravinářský průmysl, pro který byl vybrán název Slavoj, získala i naše jednota název Slavoj. Plzeňáci dodnes objektu v Třebízského ulici říkají ´Masna´.

V roce 1954 byl v rámci TJ založen lyžařský oddíl, v roce 1957 byl připojen jezdecký oddíl s jízdárnou v Dvořákově ulici (původně TJ Škoda) a v roce 1969 byl připojen z rozpadlé T. J. Žižka oddíl vodního lyžování s loděnicí na Hracholuské přehradě. V té době začleňovala jednota 14 sportovních oddílů: badminton, jezdectví, košíková, krasobruslení, kuželky, lyžování, moderní gymnastika, odbíjená, sportovní gymnastika, tenis, vodní lyžování, vzpírání, základní tělesná výchova a zápas. Tělocvična v Přeštické (Třebízského) ulici se zvětšila po přístavbě z roku 1959 na 255 m2. Oddíly musely ovšem nadále ve významné míře používat pronájem školních tělocvičen v bližším i vzdálenějším okolí na Borech a Slovanech a krasobruslaři také pronájem ledové plochy na sousedním Zimním stadionu. V roce 1961 byla zbourána krytá jízdárna ve Dvořákově ulici a jezdecký oddíl přesunut do Kaplířovy ulice. V roce 1967 zprovoznil lyžařský oddíl turistickou ubytovnu na Špičáku. V roce 1968 byla postavena nová krytá jízdárna v Dobřanské ulici. V roce 1980 respektive 1984 byl otevřen nový sportovní areál v Přeštické ulici (dnes adresa Třebízského), nejprve hala, za čtyři roky poté tělocvična. V roce 1983 byly dostavěny stáje u nové kryté jízdárny v Dobřanské ulici. Po roce 1989 došlo k rozdělení jezdeckého oddílu a skupina jezdců naší TJ se vrátila do původního areálu v Kaplířově ulici. V roce 1989 byla otevřena nová kuželna. Pozemek v Kaplířově ulici byl v r. 2013 navrácen městu a jezdecký oddíl se přestěhoval do najatého ustájení v Dobřanech, následně v Kozolupech.

Dnes má Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň přes 700 členů v jedenácti oddílech: ASPV včetně skupiny florbalu, badminton, jezdectví, basketbal, kuželky, lyžování, moderní gymnastika, tenis, vodní lyžování, vzpírání a zápas. Sídlo TJ a hlavní sportovní areál se dvěma tělocvičnami se nachází v Třebízského ulici v Plzni nad Zimním stadionem. V těsné blízkosti je umístěna závodní kuželna, klubová restaurace a sauna. Na území Plzně má TJ také celoročně užívaný tenisový areál v Tomanově ulici. Mimo město se nacházejí tři sportoviště: areál oddílu vodního lyžování na Hracholuské přehradě, chata s lyžařským vlekem na šumavském Špičáku a najaté ustájení jezdeckého oddílu v Kozolupech.