Moderní gymnastika

První zmínka o tehdy ještě „umělecké“ gymnastice v naší kronice pochází z roku 1961, kdy byl oddíl spojen se sportovní gymnastikou.

O rok později se umělecká gymnastika vyčlenila, ale nadále spolupracovala se sportovní a s oddílem ZRTV – část činnosti se totiž překrývala, a tak bylo běžné, že za TJ na soutěžích společně vystupovaly členky umělecké gymnastiky s členkami ZRTV. Případně společně nacvičovaly na Spartakiádu.

Později zanikl oddíl sportovní gymnastiky a z umělecké se stala dnešní moderní gymnastika.

Více o současném dění v oddíle najdete na facebooku oddílu.