Sjezdové lyžování

Lyžování obecně má v TJ dlouho tradici, která sahá až do roku 1948, kdy byl založen nejprve odbor, v roce 1954 pak samostatný oddíl.

V roce 1958 oddíl obnovil tradiční závod Zlatá lyže Šumavy, o čtyři roky později pak započal s výstavbou chaty na Špičáku, o které je v kronice zápis: Za přispění výboru jednoty získán dřevěný barák od Rudného průzkumu v Ejpovicích, který byl převezen do Ž. Rudy nad hotel Jezerní stěna a tam postaven na zbořeništi selské usedlosti, aby již o Vánocích 1962 přijal na ubytování první odvážlivce. Byl tak vytvořen základ pro vybudování lyžařské ubytovny o kapacitě 60 lůžek.

V počátcích se oddíl skládal ze dvou lyžařských disciplín a to běžeckého lyžování a sjezdového lyžování. Postupem času se stal oddíl ryze sjezdařskou odnoží.