Badminton na Slavoji

Historie badmintonu na Slavoji se začala psát v roce 1966, kdy vznikl samostatný oddíl. Badmintonisté trénovali nejprve v tělocvičně na Chodském náměstí, poté krátce kvůli rekonstrukci tělocvičny přesídlili do tělocvičny v Slovanské aleji, aby se vrátili na Chodské náměstí do tělocvičny tehdejší školy.

Dle zápisu v kronice TJ byly podmínky v tělocvičně nevyhovující – zejména nízký strop a málo místa obecně. Proto od roku 1975 oddíl trénoval v ZDŠ na Skvrňanech.

Rok 1977 byl pro badminton nepříznivý, Městský výbor ČSTV přeřadil badminton do IV. kategorie sportů, což se projevilo na počtu tréninkových hodin a úbytku členů.

Další krizi zaznamenal oddíl v roce 1982, kdy řada členů přestoupila do jiných oddílů a oddílu hrozil zánik, který se podařilo odvrátit příchodem 9 nových členů.

Dne oddíl trénuje dvakrát týdně v tělocvičně TJ v Třebízského ulici vždy v úterý 20:00 – 21:30 a ve čtvrtek 19:30 – 21:00.